TS. Vương Thanh Hương – Tâm sự của người nghiên cứu thông tin khoa học giáo dục

27/11/2021 21:43 GMT+7
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thông tin khoa học năm 1987 tại đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc, tôi về công tác tại Trung tâm Thông tin Giáo dục, Viện Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp (sau là Viện Phát triển Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục và nay là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) từ tháng 1 năm 1988 đến khi nghỉ hưu (1/10/2017).

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thông tin khoa học năm 1987 tại đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc, tôi về công tác tại Trung tâm Thông tin Giáo dục, Viện Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp (sau là Viện Phát triển Giáo dục, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục và nay là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) từ tháng 1 năm 1988 đến khi nghỉ hưu (1/10/2017).
  
Trong thời gian công tác tại Viện tôi đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học như là chủ trì các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Viện, tham gia các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện chủ trì, tham gia đào tạo và hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành QLGD, viết giáo trình phục vụ giảng dạy chuyên đề, cùng nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu khác.
  
Những năm qua, Viện đã đóng góp lớn cho ngành GD&ĐT trong các nghiên cứu hoạch định chính sách giáo dục, chiến lược giáo dục, vấn đề thị trường giáo dục, đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học.
  
Rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ về tình đồng nghiệp, sẻ chia công việc, tình đoàn kết, những lần hội họp, du ngoạn tập thể cùng mọi người trong đơn vị và toàn Viện. Tuy nhiên tôi nhớ một kỷ niệm liên quan đến công việc và cũng là một phần trách nhiệm của đơn vị.
Có một lần Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt của Viện (thời gian cụ thể tôi không nhớ). Trong buổi làm việc Bộ trưởng có đặt vấn đề: Nếu Bộ đặt hàng Viện một số chủ đề nghiên cứu cấp bách cần thiết cho ngành giáo dục các đồng chí có làm được không? Mọi người háo hức nhưng khi nghe các chủ đề Bộ trưởng đặt ra như thực trạng quản lý tài chính giáo dục Việt Nam, vấn đề tham nhũng trong giáo dục… thì hầu như cán bộ ngồi im lặng trầm ngâm vì đây là những vấn đề khó, nhất là số liệu, dữ liệu liên quan đến thực trạng tài chính giáo dục. Viện là cơ quan nghiên cứu chủ chốt, có đơn vị thông tin - thư viện nhưng vấn đề số liệu, dữ liệu phục vụ nghiên cứu là vấn đề khó liên quan đến: Đơn vị thông tin không phải là nơi trực tiếp nhận báo cáo các số liệu từ các trường, các cơ sở giáo dục; kinh phí cho các nghiên cứu hạn hẹp để có thể khảo sát thực trạng với số lượng mẫu đủ lớn, đối tượng phù hợp; sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài viện…
  
Cảm nhận sau buổi họp tôi luôn nhớ, đó là: Khách hàng nhớ đến mình, coi mình là quan trọng chỉ khi đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vấn đề họ cần, ta có và chỉ ta mới làm được tốt nhất. Đây là vấn đề không dễ đối với cán bộ thông tin, nghiên cứu giáo dục.
 
Với mong muốn của mình, trong tương lai, Viện vẫn sẽ là đơn vị nghiên cứu chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục với các công trình nghiên cứu có chất lượng, đáp ứng thực tiễn xã hội và ngành. Trong đó, đội ngũ cán bộ thông tin, nghiên cứu của Viện ngày càng lớn mạnh, đủ số lượng và chất lượng. Đồng thời, Viện vẫn sẽ là một địa chỉ nghiên cứu giáo dục và đào tạo sau đại học trong lĩnh vực giáo dục có uy tín được khẳng định trong nước và quốc tế.
  
  
-----------------------
Thông tin nhân vật: 
  
Họ và tên: Vương Thanh Hương
Ngày tháng năm sinh: 30/9/1962
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin - Thư viện
Chức vụ: Giám đốc trung tâm 
Số năm công tác: 29 năm 10 tháng