Hội thảo về “Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong các ngày từ 9/12/2009 đến ngày 11/12/2009, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về “Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, do TS. Kim, Hong-Won trình bày.

     Tới dự hội thảo có các đồng chí trưởng các phòng chức năng, Ban lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài Viện. Hội thảo do Phó Viện trưởng Nguyễn Lộc chủ trì.

 

Các đại biểu đã nghe TS. Kim, Hong-Won - Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) trình bày và thảo luận các vấn đề về cải cách giáo dục ở Hàn quốc, bao gồm các nội dung sau:

- Lịch sử các cuộc cải cách giáo dục của Hàn Quốc;
- Giới thiệu về cải cách giáo dục hiện nay của Hàn Quốc;
- Những định hướng về cải cách giáo dục của Hàn Quốc trong tương lai;
- Những thách thức của giáo dục Hàn quốc hiện nay;
- Giới thiệu hoạt động của KEDI và những viện nghiên cứu giáo dục khác của Hàn Quốc.
 

Toàn cảnh Hội thảo

Qua hội thảo này, Cán bộ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các đại biểu tham dự đã thu được những thông tin bổ ích và quý báu. Đây là những thông tin và bài học kinh nghiệm hữu ích đối với các nhà nghiên cứu giáo dục của Việt Nam.