Hội thảo Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

26/07/2021 14:58 GMT+7

THÔNG BÁO

Hội thảo Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Kính gửi: Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà giáo và các chuyên gia

Với mục đích tạo diễn đàn để trao đổi, phân tích, đánh giá tổng kết những thành tựu và đóng góp của khoa học giáo dục trong 10 năm qua, đề xuất định hướng giải pháp phát triển khoa học giáo dục trong giai đoạn tới, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề: “Khoa học Giáo dục Việt Nam với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

1. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến cuối tháng 11 năm 2021)

- Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

- Địa điểm tổ chức Hội thảo trực tiếp: Hà Nội 

2. Nội dung hội thảo

- Thành tựu khoa học giáo dục trong khoảng 10 năm qua; những đóng góp của khoa học giáo dục vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Những vấn đề về cơ chế, chính sách đối với nghiên cứu khoa học giáo dục; Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, thách thức đối với phát triển khoa học giáo dục;

- Lý luận và xu thế phát triển khoa học giáo dục trên thế giới;

- Bối cảnh kinh tế - xã hội, CM 4.0 và những yêu cầu đối với đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới;

- Những vấn đề đặt ra, định hướng nghiên cứu và giải pháp phát triển khoa học giáo dục trong giai đoạn tới.

3. Ngôn ngữ của Hội thảo: Tiếng Việt

4. Quy mô và thành phần tham dự

Tổng số đại biểu dự kiến khoảng 300 đại biểu, bao gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ GD&ĐT; Lãnh đạo, chuyên viên một số Cục, Vụ thuộc Bộ;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế, trong nước;

- Đại diện một số Sở, Phòng GD&ĐT; đại diện nhà quản lý, nhà giáo một số cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non.

- Đại diện một số trường đại học và các giảng viên

- Các chuyên gia về giáo dục;

- Cán bộ của Viện KHGDVN; nghiên cứu sinh của Viện;

- Cơ quan truyền thông.

5. Thông tin về thời gian và thể lệ gửi bài

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính đề nghị quý vị quan tâm viết bài tham dự Hội thảo. Báo cáo tại Hội thảo phải có tính mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí.

- Đại biểu gửi tóm tắt bài viết tham gia Hội thảo dự kiến khoảng 500 từ và 10 dòng giới thiệu về tác giả (định dạng file .doc/docx) tới Ban Tổ chức trước ngày 15/9/2021

- Các bài tóm tắt được thẩm định đạt sẽ được thông báo tới tác giả. Bài viết toàn văn gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2021

- Các báo cáo được lựa chọn trình bày tham luận tại Hội thảo sẽ được thông báo và yêu cầu gửi bản trình chiếu (định dạng ppt/pptx.doc) tới Ban Tổ chức trước ngày 30/10/2021

- Đại biểu xác nhận việc tham dự Hội thảo trước ngày 15/11/2021

6. Công bố và đăng bài

Các bài viết tham dự Hội thảo nếu phản biện đạt yêu cầu thì được đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Nếu bài viết có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

7. Thông tin liên hệ:

          Thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại website: http://www.vnies.edu.vn  

Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- ThS. Nguyễn Bá Tùng, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 0397395218

          Địa chỉ liên hệ: phongqlkh.dt.htqt@vnies.edu.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu và các nhà giáo để Hội thảo được thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

              BAN TỔ CHỨC