Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thu Trà

23/10/2023 10:47 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thu Trà, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

- Đề tài: “Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9140114

- Thời gian: 8h30 ngày 08/11/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.