Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh mục các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

 1. Kế thừa và phát triển Công nghệ giáo dục trên cơ sở vận dụng lý thuyết học tập/TS. Lê Văn Hồng

2. Trường Thực nghiệm mãi mãi là trường Thực nghiệm (1978 - 2013)/ThS. Nguyễn Kim Xuân

3. Sức hút từ một ngôi trường/ThS. Lê Đoan Trang

4. Thiết kế hoạt động học tập cho học sinh Trung học phổ thông/ThS. Trương Xuân Cảnh

5. Môn Văn công nghệ giáo dục Tiểu học – con đường từ Nghĩa tới Ý/ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

6. Dạy học tại thực địa cho học sinh tiểu học trường PTCS Thực nghiệm/ThS. Nguyễn Thị Chi

7. Phát triển khả năng tranh biện cho học sinh trong môi trường dạy học tích cực/TS. Nguyễn Lệ Hằng

8. Tổ chức một giờ học Toán lớp 3 theo quy trình dạy học của Công nghệ giáo dục/ThS. Kiều Thu Linh

9. Lý thuyết phong cách học tập (Learning Styles) và khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học phổ thông/ThS. Hồ Thị Hồng Vân

10. Suy ngẫm về Công nghệ giáo dục trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay/ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh

11. Cách dạy luật chính tả trong chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD/ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh

12. Khả năng ứng dụng thuyết Đa trí tuệ vào giáo dục tiểu học/ThS. Võ Thanh Hà

13. Dạy đồng dao trong môn Văn 2 CGD/ThS. Nguyễn Thị Quế

14. Một ý tưởng về việc xây dựng tài liệu “Giúp con học Toán 1 Công nghệ giáo dục”/ThS. Phùng Thị Thu Trang

15. Nghiên cứu việc dạy những tiết học chuẩn bị trong chương trình Tiếng Việt 1 CGD/ThS. Bùi Thanh Thủy

16. Đổi mới căn bản toàn diện cách dạy, cách học theo định hướng Công nghệ giáo dục/TS. Phạm Quang Tiến

17. Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory)/Ths. Hồ Thị Hương

18. Định hướng thiết kế dạy các biện pháp tu từ (cho học sinh lớp 6) theo tư tưởng Công nghệ giáo dục/ThS. Nguyễn Thu Hương

19. Công nghệ giáo dục trong luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông/Vũ Thị Lanh

20. Giới thiệu cơ bản về ELearning trong dạy học/Phạm Hồng Diệp

21. Phương pháp dạy học theo dự án/Trịnh Thị Hà

22. Phương pháp “Bàn tay nặn bột  – Lamap” trong dạy học các môn khoa học/Đoàn Hải Quỳnh

23. Một số đổi mới trong việc dạy và học văn bản thuyết minh/Nguyễn Đức Hạnh

24. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học/Lê Thị Ngân

25. Một số kĩ thuật dạy học tích cực để đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường/Đoàn Hải Quỳnh

26. Tôi yêu môn Tiếng Việt Một CGD/ThS.  Thạch Thị Lan Anh

27. Cảm ơn phương pháp dạy Văn công nghệ giáo dục/Trịnh Minh Chiến

28. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp/Nguyễn Thị Mai Hương                                         

29. Sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại để đổi mới phương pháp dạy học trong môn Toán/Vũ Thị Huế

30. Nhật ký đi dạy/Vũ Thị Hồng Lê

31. Trường Thực nghiệm của tôi /Mạc Việt Hà -  Học sinh khóa 1

32. Mừng Công nghệ giáo dục và trường Thực nghiệm tròn 35  tuổi/Hà Việt Anh – Học sinh khóa 2