MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC, SỐ 48

10/08/2017 16:55 GMT+7
Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 48, tháng 9-2009

NGHIÊN CỨU
 
 
1.
 
- Đánh giá tình hình năm học 2008-2009 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghhiệp năm học 2009-2010
2. PHẠM MINH HẠC
 
- Tìm hiểu hệ giá trị châu Á
3. ĐẶNG QUỐC BẢO
 
- Đại lượng GDP và sự vận dụng vào công tác giáo dục (tiếp theo số 47)
4. LÊ ĐỨC NGỌC
 
- Xếp hạng trong giáo dục đại học: Bất cập và hoàn thiện
5. THÁI XUÂN ĐÀO
 
- Giải pháp phát triển giáo dục không chính quy cua Việt Nam  trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI 
6. NGUYỄN ĐỨC MINH
 
- Bảo đảm sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh mù cấp tiểu học: thành tựu và giải pháp cho giai đoạn 2009-2015
7. VƯƠNG THANH HƯƠNG
 
- Các yếu tố cơ bản của sự phát triển nhà trường phổ thông dân lập trong cơ chế thị trường
8. NGUYỄN THỊ HẠNH
 
- Chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
9. PHẠM QUANG TIẾN
 
- Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình trong giờ học Địa lí ở trường phổ thông
 
10. TRẦN ANH TUẤN, LÊ THỊ NGOÃN
 
- Thực trạng hành vi người học và nhu cầu của các chủ thể về ‘’văn hoá nhà trường’’
11. HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG
 
- Quản lí nhân sự ở trường đại học sư phạm kĩ thuật theo hướng tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể
TRAO ĐỔI
 
 
12. NGUYỄN BÍCH LIÊN, NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN
 
- Về xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
13. ĐỖ THU HÀ
 
- Vấn đề tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
THỰC TIỄN GIÁO DỤC
 
 
14. HOÀNG MINH CƯƠNG
 
- Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đắk Lắk
15. NGUYỄN THÀNH NHÂN, LÊ THỊ THANH THUỶ
 
- Thực trạng và hướng đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học theo học chế tín chỉ
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI
 
 
16. PHẠM THỊ LY
 
- Ấn Độ : Từ ‘’bán lẻ tri thức’’ tiến lên đại học đẳng cấp quốc tế ? (tiếp theo số 47)
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
 
 

 

Chi tiết xin xem file đính kèm

Tạp chí Khoa học giáo dục