MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC SỐ 58

10/08/2017 16:55 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 58, tháng 7 năm 2010

NGHIÊN CỨU
1. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Nguyễn Quang Kính
 
Kinh tế xã hội Việt Nam trong tương lai và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục phổ thông
Bài viết phân tích một số nhân tố của GD Việt Nam trong vòng 15-20 năm tới đồng thời xác định những yêu cầu cơ bản nhằm phát triển GD phổ thông trong tương lai, đó là: GDPT phải là nền tảng cho việc học tập suốt đời; GDPT thúc đẩy sự phát triển bền vững; GDPT chú trọng vào việc phát triển nhân cách con người VN; GDPT phải được chuẩn hóa theo hướng chuyển dần sang cá biệt hóa; GDPT phải được xã hội hóa theo nguyên tắc bảo đảm là lợi ích công.
 
2. Nguyễn Phúc Châu
 
Lãnh đạo và quản lí: Vai trò kép của hiệu trưởng trường học
Tác giả trình bày vai trò quản lí và lãnh đạo của một hiệu trưởng trong nhà trường và mối quan hệ biện chứng giữa hai vai trò đó với các hoạt động chủ yếu trong trường học mà người hiệu trưởng phải lãnh đạo và quản lí.
 
3. Phan Văn Nhân
 
Lập kế hoạch quản lí sự thay đổi trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Bài viết gợi mở cho những người làm công tác quản lí cơ sở giáo dục nghề nghiệp một cách tiếp cận mới trong quản lí phù hợp với xu thế của thời đại – quản lí sự thay đổi.
 
4. Phạm Đức Tiến
 
Vai trò của kiểm định chất lượng trong nâng cao chất lượng dạy nghề
Theo tác giả, để nâng cao chất lượng dạy nghề, ngoài việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí dạy nghề, tổ chức dạy nghề gắn với nhu cầu của xã hội… cần phải xây dựng và phát triển được một hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định có tính khoa học. Vì vậy, kiểm định chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy nghề. 
 
5. Đào Thị Thu Thủy
 
Định hướng xây dựng bài tập phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ tự kỷ tuổi mầm non theo hướng tiếp cận giao tiếp tổng thể
Bài viết trình bày định hướng xây dựng bài tập phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ tự kỉ tuổi mầm non theo hướng tiếp cận giao tiếp tổng hợp. Trong bài, tác giả trình bày một số khái niệm về giao tiếp và giao tiếp tổng hợp; các hình thức giao tiếp tổng hợp; ưu điểm và một số hạn chế của việc sử dụng giao tiếp tổng hợp trong giao tiếp với trẻ tự kỉ và đưa ra một số nguyên tắc, hướng dẫn xây dựng bài tập phát triển ngôn ngữ giao tiếp tổng thể.
 
6. Phạm Thị Bích Đào
 
Phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua giải bài tập hóa học hữu cơ
Việc phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc giải bài tập hoá học hữu cơ không những đáp ứng mục tiêu dạy học hoá học mà còn giúp học sinh có các thao tác tư duy phức tạp, phân tích được nội dung cơ bản của những khái niệm trừu tượng, hiểu được mối quan hệ nhân quả trong tự nhiên và xã hội, tìm ra mâu thuẫn trong các vấn đề đang tồn tại va khám khá những điều mới mẻ.
 
7. Nguyễn Thị Kim Hoa
 
Một số biện pháp hỗ trợ trẻ em khuyết tật học hòa nhập ở tiểu học
Bài báo trình bày khái niệm về khuyết tật học tập; Các dạng khuyết tật học tập và một số biện pháp hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập học học hòa nhập ở tiểu học.
 
8. Đinh Hữu Sỹ
 
Phát triển chương trình đào tạo trong các trường cao đẳng nghề
Trên cơ sở làm rõ các khái niệm về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nghề, phân tích một số đặc điểm của việc xây dựng chương trình đào tạo của các trường cao đẳng nghề hiện nay, bài viết cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, từ đó đề xuất một số giải pháp cần thiết cho công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trong các trường cao đẳng nghề giai đoạn hiện nay.
 
9. Phạm Thị Huệ
 
Dạy đọc – hiểu văn bản: Hiện trạng và giải pháp
Chương trình và SGK Ngữ văn mới được triển khai đến nay là năm thứ 8 đối với cấp THCS, năm thứ 4 đối với cấp THPT nhưng vẫn còn khá nhiều tồn tại, nhiều lúng túng cần tháo gỡ, nhất là về phương pháp dạy đọc-hiểu cụ thể. Bài báo trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy đọc – hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông hiện nay.
 
10. Đặng Hồng Phương
 
Thực trạng và đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời nhằm phát triển thể lực cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
Tác giả bài viết công bố kết quả khảo sát thực trạng về mức độ phát triển thể lực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động ngoài trời ở 3 tỉnh thành là Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An. Từ đó, tác giả đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời nhằm phát triển thể lực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
 
11. Nguyễn Thị Thanh
 
Thực trạng sử dụng phương pháp graph trong dạy học các môn khoa học xã hội ở đại học
Trong bài viết, tác giả trình bày thực trạng của việc sử dụng phương pháp Graph trong dạy học các môn khoa học xã hội ở trường đại học, cụ thể là thực trạng sử dụng phương pháp Graph trong dạy học của giảng viên và trong việc học tập của sinh viên. 
 
TRAO ĐỔI
12. Phạm Quang Tiến
 
Thiết kế bài học khai thác nội dung giáo dục môi trường trong sách giáo khoa môn Địa lí ở hai lớp cuối cấp trung học cơ sở
Trên cơ sở chương trình và SGK Địa lí lớp 8, lớp 9 cấp THCS, bài viết nghiên cứu và thiết kế các bài học nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, kiến thức, hành vi và thái độ đối với môi trường.
 
13. Vũ Thị Minh
 
Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh dựa trên chu trình sáng tạo của Razumovsky
Khẳng định sự cần thiết của trí tưởng tượng trong đời sống con người, trong bài viết, tác giả đề cập sự phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 18 dựa trên chu trình sáng tạo của Razumovsky
 
14. Phạm Thị Thanh Mai
 
Giáo dục lối sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Bài báo đề cập đến vấn đề giáo dục lối sống cho HS THPT qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong bài, tác giả trình bày khái niệm về lối sống; Các yếu tố cầu thành lối sống; Tại sao phải giáo dục lối sống cho HS? Vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục lối sống cho HS THPT hiện nay.
 
THC TIN GIÁO DC
15. Trần Thị Xuyến
 
Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
Bài viết phân tích một số đặc thù và hạn chế trong hoạt động giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Chăm ở Ninh Thuận, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực giao tiếp cho nhóm học sinh này.
 
16. Đinh Thị Hồng Thắm
 
Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh không chuyên trong các trường đại học và cao đẳng TP. Hồ Chí Minh
Tác giả phân tích những bất cập và hạn chế hiện nay trong dạy-học môn Tiếng Anh không chuyên ở các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM, từ đó đề xuất một số biện pháp đổi mới dạy học môn Tiếng Anh để đạt hiệu quả cao hơn.
 
17. Lê Thanh Tâm
 
Đổi mới quản lí, nâng cấp Trường Cao đẳng Hoá chất thành trường đại học
Với mục tiêu đổi mới quản lí Trường Cao đẳng Hoá chất trong tiến trình chuẩn bị toàn diện để sớm nâng cấp thành trường đại học, tác giả bài viết trình bày một vài đề xuất về đổi mới quản lí của trường để nhằm góp phần xây dựng được Trường Cao đẳng Hoá chất thành trường đại học
 
GIÁO DC NƯỚC NGOÀI
18. Nguyễn Thị Kim Dung
 
Chương trình đào tạo giáo viên có hiệu quả ở một số nước trên thế giới
Trong thời đại ngày nay, để đào tạo ra những giáo viên tương lai đáp ứng các yêu cầu của một nền giáo dục mới, đòi hỏi các trường sư phạm phải có sự thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, thực tiễn đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm hiện nay còn nhiều bất cập, khiếm khuyết, làm cho chất lượng đào tạo giáo viên chưa cao. Bài viết giới thiệu tổng quan một số chương trình đào tạo giáo viên có hiệu quả ở một số nước nhằm rút ra một số bài học bổ ích cho Việt Nam.

Tạp chí Khoa học giáo dục