Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức

09/10/2019 10:01 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

- Đề tài: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng Tỉnh Đồng Nai

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 25/10/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.