Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Thanh Hiền

13/06/2019 14:40 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Thanh Hiền, Giảng viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Đề tài: “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học”

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 14h00 ngày 27/6/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.