Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga

28/11/2019 09:40 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: “Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học”

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 13/12/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.