Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú

14/09/2020 08:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Nam Tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề tài: “Quản lý chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối Nông Lâm trong bối cảnh hiện nay

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

- Thời gian: 14h00 ngày 25/9/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.