Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Thị Song Thanh

01/08/2022 14:46 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh, Trường Đại học Đồng Nai.

- Đề tài: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở  tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 16/8/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.