Thông báo tuyển chọn học viên đợt 1 tham gia "Chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tương lai bằng phương pháp sáng tạo" (Dự án FRACTION)

21/03/2022 16:32 GMT+7
Dự án FRACTION - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo tuyển chọn học viên tham gia chương trình đào tạo của dự án như sau:

1. Đối tượng
 
- Có trình độ, kinh nghiệm giảng dạy phù hợp. Ưu tiên học viên đã và đang là giảng viên tại các trường CĐ, ĐH
- Đã tham gia các khóa học bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy thường xuyên
- Có kinh nghiệm quản lý chuyên môn
- Có kỹ năng CNTT thành thạo (VD Google doc, Spreadsheet, Power Point) và có kinh nghiệm sử dụng CNTT trong giảng dạy
- Có kinh nghiệm trong phát triển bền vững
- Có năng lực tiếng Anh tốt, có thể sử dụng tiếng Anh trong việc học tập, giảng dạy
- Có động lực học tập, phát triển và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ chuyên môn trong giảng dạy
 
2. Chỉ tiêu đào tạo: 5-8 học viên (đợt 1)
 
3. Chương trình đào tạo
 
- Học viên được tham gia chương trình đào tạo của Dự án bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp
- Có cơ hội phát triển chuyên môn, nâng cao kỹ năng giảng dạy bằng phương pháp đổi mới, sáng tạo
- Có cơ hội được tham gia vào mạng lưới các học viên của Dự án
- Được khai thác các nguồn học liệu miễn phí
- Thời gian đào tạo: từ tháng 4/2022 (theo kế hoạch của dự án)
 
Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm nộp hồ sơ về dự án, không muộn hơn ngày 28/03/2022.
 
Link tải mẫu hồ sơ bằng tiếng Anh TẠI ĐÂY
 
Hồ sơ hoàn thiện gửi về địa chỉ: anhnn@vnies.edu.vn