Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Thanh Tùng

12/04/2022 15:53 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

- Đề tài: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông Tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 28/4/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.