Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Hiếu

01/08/2022 15:02 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu, Trường Đại học Tây Nguyên.

- Đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 30/8/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.