Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Thị Vân Anh

13/09/2023 09:47 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Thị Vân Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề tài: "Dạy đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực"

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9140111

- Thời gian: 8h30 ngày 26/9/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.