Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thị Thu Hường

23/10/2023 10:45 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Thị Thu Hường, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục mầm non

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9140102

- Thời gian: 8h30 ngày 10/11/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.