Thông tin chuyên đề "Trí thức thủ đô đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Hội thảo "Tri thức Thủ đô đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam": Cần sớm thành lập Ủy ban Quốc gia về cải cách giáo dục
- Thi thức Thủ đô với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam
- Giới tri thức góp ý đề án đổi mới giáo dục Việt Nam
- "Hiến kế" đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam
- Giáo dục Việt Nam: Chênh vênh kiềng hai chân
- Giáo dục Việt Nam và cái kết được báo trước
- Đã đến lúc phải cương quyết chọn đường cho giáo dục Việt Nam
- Cần chuẩn bị kỹ để ra nghị quyết về giáo dục
- Đổi mới văn bản và toàn diện giáo dục: Phải có tư duy hệ thống
- Điểm danh những "ngộ nhận có tình" của giáo dục Việt Nam
- Giáo dục Việt Nma cần thay mới kiến thức

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn