Cần hơn 10 triệu giáo viên để thực hiện các mục tiêu giáo dục

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 5 tháng 10 năm 2010 Ngày giáo viên thế giới năm nay – Liên hợp quốc (UN) đã đưa ra lời kêu gọi chính thức, kêu gọi các chính phủ về việc bổ sung sự thiếu hụt hơn 10 triệu giáo viên vào 2015 và nhấn mạnh, giáo viên đóng vai trò chủ yếu trong việc phục hồi thế giới khỏi các xung đột và thảm họa tự nhiên.

 Những người đứng đầu 4 tổ chức của UN ( Tổng Giám đốc UNESCO, Irina Bokova; Giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Helen Clark; Giám đốc điều hành Quỹ trẻ em Liên hợp quốc (UNICEF), Anthony Lake; Tổng giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Juan Somavia tuyên bố “Không có đủ giáo viên có tâm huyết nghề nghiệp và được đào tạo tốt, chúng ta sẽ  nhanh chóng đánh mất lời hứa đã tuyên bố từ 10 năm trước tại Diễn đàn giáo dục thế giới cho trẻ em và thanh niên (về giáo dục cho mọi người vào năm 2015), vì giáo viên là trung tâm của hệ thống giáo dục”,

“Vị thế thấp, lương thấp và điều kiện làm việc thiếu thốn, vi phạm quyền giáo viên, làm nản lòng những người trẻ có tài duy trì và ở lại với nghề dạy học. Tình trạng này phải được điều chỉnh ngay và đúng vào lúc khi thế giới cần 10,3 triệu giáo viên mới để đáp ứng mục tiêu giáo dục vào năm 2015 như đã thỏa thuận quốc tế”, họ nói thêm
Họ cũng nhấn mạnh rằng các giáo viên luôn làm yên lòng thanh niên cả trong và sau khi những thảm họa tự nhiên và các cuộc khủng hoảng xảy ra bằng cách truyền niềm hy vọng về tương lai và cung cấp sự hỗ trợ tâm lý nhiều như cần thiết và hàng ngày giúp cho cho thanh niên, những người đã phải chứng kiến sự bạo lực cùng cực hoặc đã sống qua ở những gia đình bị phá hủy hoặc bị mất những thành viên trong gia đình, đó cũng là nội dung chính được đề cập tại lễ kỷ niệm Ngày giáo viên thế giới tại trụ sở của UNESCO tại Paris.
Chủ đề năm nay là “Sự phục hồi bắt đầu từ giáo viên” và một cuộc thảo luận của các giáo viên từ các nước Haiti, Israel, Lesotho, Mali, Laos and France đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong việc giải quyết với khủng hoảng. Đưa ra những số liệu thống kê mới nhất về sự thiếu hụt giáo viên toàn cầu và  mở một gian trưng bày ảnh về những giáo viên đang làm việc trong những điều kiện khó khăn đặc biệt cũng là một điểm đáng chú ý trong Ngày giáo viên thế giới. Thêm vào những minh chứng của giáo viên về việc hỗ trợ cho việc phục hồi từ các thảm họa thiên nhiên, HIV/AIDS, xung đột và bạo lực, có những thuyết trình về các chủ đề như khuyến khích sự ưu tú trong dạy học, tăng cường phát triển giáo viên thông qua các công nghệ mới.
Trong các thông điệp của họ, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng giáo viên vì vai trò quan trọng của giáo viên trong xã hội. “Chúng ta kêu gọi các chính phủ, cộng đồng, các tổ chức quốc gia và quốc tế trên khắp thế giới đổi mới cam kết của họ với giáo viên, đặc biệt ở các nước nghèo nhất, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột và thảm họa” họ tuyên bố.
“Việc phục hồi bắt đầu từ giáo viên. Chúng ta có thể thể hiện sự tôn trọng giáo viên tốt nhất bằng cách cho họ các điều kiện làm việc tử tế để họ thực hiện sứ mệnh là chuẩn bị cho người trẻ thế hệ sau trở thành những công dân có trách nhiệm, được trang bị những kiến thức và kỹ năng để xây dựng một tương lai bền vững” họ kết luận.  
 
Trịnh Thị Hồng Hà