Những câu chuyện thành công trong Giáo dục về Biến đổi khí hậu tại Hội nghị thế giới tổ chức tại Cancun (từ 29/11 đến 10 /12/2010)

10/08/2017 16:55 GMT+7
“Hiểu về biến đổi khí hậu: Những câu chuyện thành công về Giáo dục Biến đổi khí hậu và tăng cường nhận thức" là chủ đề của báo cáo và thảo luận Tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Cancun, Mexico (từ 29/11 đến 10 /12/2010) do UNESCO đồng tổ chức với UNEP, WMO, UNICEF and the UN Communication Group.

 Mặc dù Giáo dục được có trong Điều khoản 6 của Khung công ước của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu nhưng thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận, các chiến lược hay các kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu. Vì thế sự kiện này nhằm mục đích tuyên truyền những nghiên cứu trường hợp, các câu chuyện thành công thể hiện tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, giáo dục và sự thống nhất quốc tế trong việc tăng cường các hành động để giải quyết mối đe dọa đang tăng lên của biến đổi khí hậu. Mục đích là khuyến khích thảo luận về việc làm thế nào để nâng cao nhận thức của công chúng và cải thiện giáo dục về biến đổi khí hậu.

            Giáo dục về biến đổi khí hậu và nhận thức của công chúng phải được ưu tiên trong hành động. Mọi người trên khắp thế giới cần phải biết cái gì đang bị đe dọa để hiểu tốt hơn, giảm bớt nguy cơ đe dọa, giảm nhẹ và thích nghi với biến đổi khí hậu. Giáo dục, đào tạo và nhận thức của công chúng góp phần tạo ra những công dân có hiểu biết, lực lượng lao động có kiến thức và những công chức chính phủ tinh thông để giải quyết những căn nguyên và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  
            Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UN) được tổ chức hàng năm là một diễn đàn thương thảo, có chuyên gia về biến đổi khí hậu tham gia và có một hội thảo kĩ thuật ở đó có những tranh luận về những vấn đề phương pháp luận liên quan đến việc ra quyết định chính trị liên quan đến ảnh hưởng của khí hậu. Hội nghị này thu hút sự tham gia của các tổ chức chủ yếu của các chính phủ, các tổ chức của UN và các tổ chức xã hội, những nhà chuyên môn và những người mà công việc thường xuyên có liên quan đến biến đổi khí hậu.
Trịnh Thị Hồng Hà