Hội nghị lần thứ 11 của Nhóm làm việc về Giáo dục cho mọi người sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2011

10/08/2017 16:55 GMT+7
Hội nghị lần thứ 11 của Nhóm làm việc (Working Group) về Giáo dục cho mọi người sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 2 năm 2011 tại Trụ sở UNESCO, Paris, Pháp. Hội nghị sẽ xem xét lại tiến trình Giáo dục cho mọi người kể từ Hội nghị thế giới về Giáo dục năm 1990 (Jomtien, Thái Lan) và chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 10 của Nhóm cấp cao về Giáo dục cho mọi người sẽ được tổ chức vào 22 đến 24 tháng 3 năm 2011(cũng ở Jomtien, Thái Lan).

Nhóm làm việc sẽ tập trung vào 5 chủ đề lựa chọn sau:
- Xem xét lại tiến trình đã làm từ năm 1990
- Cái thiện chất lượng giáo dục
- Tạo ra trường hợp (case) cho giáo dục
- Xung đột nghiêm trọng và giáo dục
- Tài chính giáo dục
        Những thảo luận trong Hội nghị sẽ được thông báo qua những kết quả của Báo cáo giám sát toàn cầu về Giáo dục cho mọi người 2011 “Giáo dục và xung đột nghiêm trọng” sắp tới, các báo cáo khu vực về tiến trình Giáo dục cho mọi người kể từ Hội nghị tại Jomtien và những xuất bản phẩm và các báo cáo phù hợp khác.
Hội nghị sẽ có hơn 100 đại biểu tham dự đại diện cho các chính phủ, các tổ chức đa phương và song phương, các cơ sở xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân và các tổ chức nghiên cứu.
 
                                                                                                Trịnh Thị Hồng Hà