Hội nghị lần thứ 10 của Nhóm cấp cao về giáo dục cho mọi người sẽ diễn ra tại Jomtien, Thái Lan từ ngày 22 đến 24 tháng 3 năm 2011

10/08/2017 16:55 GMT+7
Gần 40 nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ tham dự Hội nghị của Nhóm cấp cao (High-Level Group) về Giáo dục cho mọi người (Education for All) từ 22 đến 24 tháng 3 năm 2011 tại Jomtien, Thái Lan.

Jomtien là địa điểm của Cuộc hội thảo thế giới về Giáo dục năm 1990, nơi mà phong trào Giáo dục cho mọi người bắt đầu được phát động. Hai thập kỷ qua, mục đích cung cấp giáo dục cơ bản chất lượng cao cho mọi trẻ em, thanh niên và người lớn vẫn còn một thách thức chính.
Hội nghị của Nhóm cấp cao về Giáo dục cho mọi người năm 2011 được UNESCO và Thái Lan đồng chủ nhà sẽ được tổ chức dựa trên những số liệu thống kê và những kết quả nghiên cứu mới từ Báo cáo giám sát toàn cầu 2011 (được bắt đầu khởi động từ 1 tháng 3 năm nay); từ Viện thống kê UNESCO, và các báo cáo khu vực từ 1990-2010. Những người tham gia cũng sẽ xem xét lại tầm nhìn  Jomtien ban đầu về Đáp ứng các nhu cầu học tập cơ bản, cũng như xem lại tiến trình đối với 6 mục tiêu Giáo dục cho mọi người đã thông qua ở Dakar năm 2000.
Những mục tiêu Dakar đã mang lại một sự tập trung sắc nét hơn cho phong trào giáo dục cho mọi người và sự thừa nhận này đã kéo theo một tiến trình có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn còn đang đấu tranh để đạt được các mục tiêu với hạn cuối cùng vào năm 2015.Với lý do này Nhóm cấp cao được mong đợi sẽ xác định các sáng kiến chiến lược và sáng kiến hoạt động nhằm vào những thách thức còn lại. Các nước sẽ bị thúc giục để làm sống lại cam kết đối với Giáo dục cho mọi người và tăng cường những nỗ lực để giải quyết những vấn đề giáo dục chủ chốt từ nay đến năm 2015.
 
                                                                                               Trịnh Thị Hồng Hà