Hành chính, Tổ chức

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sau khi trao đổi, thống nhất với Trưởng phòng QLKH, Phòng TH - HC - QT xin gửi các đơn vị và các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện "Đề cương Báo cáo công tác Quý/ Năm của Viện"

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam theo quyết định số 366/QĐ-VKHGDVN, được Viện trưởng ký ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2014

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012, và các biểu mẫu, văn bản.

Danh sách hòm thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ  Viện

Danh sách hòm thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ Viện

Danh sách thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ Viện đã đăng ký với Trung tâm Thông tin -Thư viện

Bảng chấm công

Bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công