Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

06/01/2023 17:25 GMT+7
Ngày 04/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: đề xuất và thử nghiệm mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận dịch vụ giáo dục.
 
Trong bối cảnh mới, nước ta cần một hệ thống giáo dục hiện đại với mô hình quản trị phù hợp, có thể tạo điều kiện và cơ hội cho nhu cầu học tập của mọi người dân, đồng thời còn nhằm tạo ra sự hội nhập của giáo dục trong nước với giáo dục các nước trong khu vực và thế giới trong tương lai gần. Giáo dục phổ thông cũng là một lĩnh vực dịch vụ, chịu chi phối của những thay đổi trong quản lý công từ các mối quan hệ quốc tế của đất nước cũng như đòi hỏi của dịch vụ công của giáo dục trong nước. Do đó, cần thiết lập mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp để góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và vận hành cơ chế thị trường theo định hướng của Nhà nước.
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục: cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường và cơ chế vận hành.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam