Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016 được lưu tại thư viện

1. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hoạt động giáo dục giới, bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông giai đoạn 2012-2015 của các Sở Giáo dục và Đào tạo/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình . - H., 2015 . - 30 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp một số báo cáo triển khai hoạt động giáo dục giới, bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THPT giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh.

Từ khóa: Sức khỏe sinh sản; Giáo dục giới; Bình đẳng giới; Vị thành niên; Học sinh; Trung học phổ thông; Giai đoạn 2012-2015

Kí hiệu kho : VL..VL2219

2. Cải cách giáo dục: Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam/ Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến . - H.: Chính trị quốc gia, 2016 . - 350 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu, làm rõ những định hướng cải cách giáo dục toàn cầu trong thế kỷ 21; tiến trình cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm và bài học đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam; quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, đường lối phát triển giáo dục của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (1951) đến nay; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị trong việc tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: Cải cách giáo dục; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4694-95

3. Chuyện người giáo viên nhân dân (IV) . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 470 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện kể về chuyện đời, chuyện nghề của 43 thầy giáo, cô giáo - những tấm gương sáng, những câu chuyện giản dị về tấm lòng, tài đức của người thầy.

Từ khóa: Câu chuyện; Giáo viên; Giáo viên nhân dân; Truyện kể

Kí hiệu kho : Vv..Vv4698
  
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn