Thông báo lần 2 Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020

11/07/2021 11:34 GMT+7


 

 
THÔNG BÁO LẦN 2

HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2011-2020

 

        Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo tới các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên về Chương trình Hội thảo “Giáo dục Việt Nam 2011-2020”  bao gồm 6 phiên, cụ thể:

 

         Phiên 1. Tổng quan Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020

         Phiên 2. Tiếp cận và Công bằng trong Giáo dục

         Phiên 3. Chất lượng Giáo dục

         Phiên 4. Giáo dục Đại học

         Phiên 5. Học tập suốt đời

         Phiên 6. Quản lý nguồn nhân lực

 
         Quý vị đại biểu vui lòng truy cập vào đường link để xem hướng dẫn sử dụng tính năng thông dịch trên zoom: Huong_dan_su_dung_tinh_nang_thong_dich_ tren_zoom.doc và tải background để dùng trong Hội thảo tại đây: virtual_background.jpg
 
         Thông tin của diễn giả xin truy cập: Thong_tin_dien_gia.pdf
 


 
Thông tin phiên 1
 
 
 
 Thông tin phiên 2
 
 
 Thông tin phiên 3
 
 
Thông tin phiên 4
 
 
 Thông tin phiên 5

           

Thông tin phiên 6

         Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các Quý vị. Đại biểu quan tâm xin vui lòng đăng kí tham dự tại https://bit.ly/gdvn2021trước 12h00 ngày 13 tháng 07 năm 2021. Mọi thông tin chi tiết liên hệ TS.Trịnh Thị Anh Hoa 0912319195;  ThS. Đỗ Đức Lân 0982453783

           

          Trân trọng!