Thông báo Hội thảo Công bố Báo cáo phân tích ngành giáo dục 2011 - 2020

21/07/2022 20:18 GMT+7

 

THÔNG BÁO

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH GIÁO DỤC 2011 - 2020

Để đánh giá những thành tựu phát triển giáo dục trong 10 năm qua và chuẩn bị cho giai đoạn mới, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng tổ chức Hội thảo “Công bố Báo cáo phân tích ngành giáo dục 2011 - 2020 nhằm (i) công bố kết quả phân tích ngành giáo dục 2011 - 2020 về: Bối cảnh tác động đến giáo dục; Tiếp cận và công bằng giáo dục; Chất lượng giáo dục; Học tập suốt đời; Giáo dục Đại học; Quản lý nguồn nhân lực; Tài chính cho giáo dục; (ii) Đề xuất định hướng, chính sách phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030.

o   Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, thứ Hai ngày 08 tháng 08 năm 2022

o   Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên đăng ký tham dự tham gia Hội thảo. Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo Quý vị vui lòng truy cập website:  http://www.vnies.edu.vn/ và đăng ký nhận đường link tham dự Hội thảo trực tuyến: https://bit.ly/VNIES_ESA_2022. Mọi thông tin liên hệ Ông Nguyễn Xuân An: 0978413717; Ông Nguyễn Bá Tùng: 0397395218.

           Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các Quý vị.
 
           Trân trọng.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

 


 

Tin khác