Thông báo Hội thảo Công nghệ giáo dục - Hướng tới tương lai bền vững

30/01/2022 14:29 GMT+7

 

THÔNG BÁO

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Dear Professor/Researcher,  

Greetings from The Vietnam National Institute of Educational Sciences, Ministry of Education and Training of Vietnam

We are pleased to share that The Vietnam National Institute of Educational Sciences, is organizing the 1st International Conference on Educational Technology: Towards sustainable future (IECT 2022) in association with UNICEF Vietnam. The conference will be organized in Virtual Format during March 10, 2022. The after-conference proceedings of the IECT 2022 will be published in the VNIES proceedings 2022 series. Some selected papers will be published in Vietnam Journal of Educational Sciences.

The topics covered (but are not limited to) at the conference are as follows:

1.     Digital Literacy

2.     Educational technology

3.     Technology applications in education

4.     Technology for special education

Schedule 

  • Abstract submission deadline: February 24th, 2022 
  • Revision/Reject Notification: March 1st, 2022 
  • Presentation submission deadline: March 7th, 2022 (in ppt/ppfx, doc format) 
  • Full-text submission deadline: March 30 th, 2022. 

Submission Procedure 

For more details, please see the attached files below.   

CONTACT US: icd@vnies.edu.vn. | edtech@vnies.edu.vn. 

Thanks & Regards 

 

Team ICET 2022  

 

Để tổng kết các dự án EdTech được thực hiện trong năm 2021 dưới sự hỗ trợ của UNICEF, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo về Công nghệ Giáo dục - Hướng tới tương lai bền vững vào ngày 10/3/2022.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính:

o   Phát triển năng lực số cho học sinh và giáo viên

o   Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

o   Công nghệ giúp thu ngắn khoảng cách trong giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Chương trình bao gồm các bài trình bày và một phiên thảo luận bàn tròn nhằm công bố các kết quả của dự án Reimagine Education 2021(FACE # 905), tham khảo các góc nhìn từ chuyên gia về các lĩnh vực liên quan đến dự án

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm gửi bài tham dự theo địa chỉ email: icd@vnies.edu.vn/edtech@vnies.edu.vn và đăng ký tham dự Hội thảo tại đường link: https://bit.ly/EdTech2022_VNIES

      o   Hạn nộp báo cáo tóm tắt: 23/2/2022,
      o   Hạn nộp báo cáo toàn văn: 30/3/2022.

Kỉ yếu hội thảo sẽ được xuất bản trong VNIES Conference Proceeding Series và các bài chọn lọc sẽ được đăng trên Vietnam Journal of Educational Sciences.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Hội thảo được thành công.

      Trân trọng cảm ơn./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO