Thông báo lần 2 Hội thảo công nghệ giáo dục – hướng tới tương lai bền vững

07/03/2022 09:22 GMT+7

 

THÔNG BÁO LẦN 2

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC –HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp UNICEF Việt Nam tổ chức Hội thảo về Công nghệ Giáo dục - Hướng tới tương lai bền vững vào 02 ngày 10 và 11/3/2022 nhằm công bố các kết quả của dự án Reimagine Education 2021 (Face # 905).

Tại Hội thảo, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn và kết quả nghiên cứu về thực trạng của việc áp dụng công nghệ trong giáo dục qua đó đề xuất giải pháp và tầm nhìn về sự ảnh hưởng của công nghệ đối với giáo dục trong thời gian tới.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo Công nghệ giáo dục: hướng tới một tương lai bền vững

(ICET 2022)

Hà Nội, ngày 10 và 11 tháng 3 năm 2022

 
 
 
      Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm đăng ký và nhận đường link tham dự Hội thảo tại địa chỉ: https://bit.ly/Edtech_Conference_2022_VNIES

Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- Ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0982453783;

- Ông Nguyễn Bá Tùng, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0397395218.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Hội thảo được thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO