Thông báo về việc tổ chức Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch covid-19: từ chính sách đến thực tiễn”

08/03/2022 00:15 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch COVID-19: từ chính sách đến thực tiễn” sẽ được tổ chức vào ngày 16/03/2022 tại Hà Nội, Việt Nam, với sự phối hợp của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI).

 

 
THÔNG BÁO

 TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC "GIÁO DỤC TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19: TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo Seminar Khoa học “Giáo dục trong đại dịch COVID-19: từ chính sách đến thực tiễn” sẽ được tổ chức vào ngày 16/03/2022 tại Hà Nội, Việt Nam, với sự phối hợp của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI).

    Seminar được tổ chức với mong muốn tạo một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục và các thầy, cô giáo, sinh viên ở cả Việt Nam, Hàn Quốc trao đổi các ý tưởng và thảo luận về những kinh nghiệm và bài học trong việc ứng phó với đại dịch trong hai năm qua cũng như về các giải pháp cần thực hiện để bảo đảm chất lượng giáo dục, cũng như thúc đẩy các sáng kiến giáo dục mới. Thông tin chi tiết về Seminar như sau:

1.     Thời gian, hình thức

-        Thời gian: từ 13:00 tới 15:10 ngày 16 tháng 3 năm 2022

-        Hình thức: trực tuyến qua Zoom

2.     Ngôn ngữ

-        Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính được sử dụng tại Seminar

-        Ngoài ra, phiên dịch đồng thời (Anh- Việt) cũng sẽ được cung cấp tại Seminar

3.     Cách thức đăng kí tham dự Seminar

          Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm đăng ký tham dự Seminar tại đường link https://bit.ly/SEMINAR_KEDI_VNIES_2022 trước thứ Hai ngày 14 tháng 3 năm 2022.
 
      4.  Chương trình dự kiến
 
 
     5.  Thông tin liên hệ

Để tìm hiểu thêm chi tiết về Seminar vui lòng liên hệ:

- Ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0982453783.

- Bà Trần Thị Bích Ngân, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0987200179.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Seminar được thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO