Thông báo Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

05/12/2022 09:16 GMT+7

THÔNG BÁO

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM 2022

Với mong muốn tạo diễn đàn học thuật hàng năm để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm ở trong và ngoài nước chia sẻ, thảo luận về các thành tựu mới về lĩnh vực khoa học giáo dục, những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Hội thảo được tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

o   Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, thứ Năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022

o   Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

o   Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung: (i) Những thành tựu mới của nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới; (ii) Những xu hướng phát triển khoa học giáo dục trong tương lai - cơ hội và thách thức; (iii) Những vấn đề cấp bách của nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam và (iv) Định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn tới ở Việt Nam và các giải pháp.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và xin gửi kèm chương trình Hội thảo để quý vị đại biểu nắm được. Kính mời quý vị đại biểu quan tâm đăng ký và nhận đường link tham dự trực tuyến Hội thảo tại địa chỉ: https://bit.ly/VKHGDVN_HTTN_2022.

Để tìm hiểu thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện KHGDVN, SĐT: 0983255966, hoặc

- Ông Nguyễn Bá Tùng, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện KHGDVN, SĐT: 0397395218

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý vị đại biểu để Hội thảo được thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 1. Chuong_trinh_Hoi_thao_08.12.pdf