Thông báo Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục: Phương pháp giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực người học – những vấn đề lí luận và thực tiễn

10/08/2023 08:21 GMT+7

 

THÔNG BÁO

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Phương pháp giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực người học – Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có kế hoạch tổ chức Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục với chủ đề “Phương pháp giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực người học – Những vấn đề lí luận và thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động học thuật được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hằng năm, là diễn đàn cho các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm trong và ngoài nước chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu mới và định hướng nghiên cứu về phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực người học.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung: (1) Lí luận và kinh nghiệm quốc tế về phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực người học; (2) Thực trạng phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực người học; (3) Chuyển đổi số trong phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực người học; (4) Đánh giá phẩm chất, năng lực HS phổ thông trong kiểm tra cuối kỳ, cuối năm và trong các kỳ thi, (5) Phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực đối với các đối tượng người học có nhu cầu giáo dục đặc biệt; (6) Giải pháp về chính sách, đội ngũ nhà giáo và các điều kiện khác để thực hiện hiệu quả phương pháp giáo dục, đánh giá phẩm chất, năng lực người học. Hội thảo dự kiến được tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

o   Thời gian: thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023.

o   Địa điểm tổ chức Hội thảo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm, viết bài và tham dự Hội thảo của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo và các quý vị đại biểu. Bài viết xin gửi về địa chỉ: hoithaokhoahoc@vnies.edu.vn, trước ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại website: http://www.vnies.edu.vn, hoặc liên hệ: Ông Nguyễn Bá Tùng, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, SĐT: 0397395218.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO