Giới thiệu cuốn sách "Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương, trình bày các vấn đề như sau:

Chương một. Môn ngữ văn và vấn đề phát triển chương trình môn học
Chương hai. Nội dung chương trình môn ngữ Văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
Chương 3. Quan niệm dạy học tác phẩm văn chương qua chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay
Chương 4. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn Ngữ văn trong bối cảnh mới

Thông tin xuất bản:
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: tháng 11/2011
Số trang: 707 trang