Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề

17/04/2018 16:12 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Huề, cán bộ, Trường Đại học Tây Đô.

- Đề tài: “Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật - Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Tây Đô”
- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
-  Mã số: 9. 14. 01. 14
- Thời gian: 8h30 ngày 03/5/2018
- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),
             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.