Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bội Quỳnh

25/01/2018 14:33 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bội Quỳnh, cán bộ, Trường THPT Việt Đức.

- Đề tài: "Quản lý giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay"

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

 Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 09/02/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.