Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng

22/01/2018 09:12 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng, giảng viên, Trường Đại học Vinh.

Đề tài: “Quản lý đào tạo giáo viên theo chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Vinh

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 8h30 ngày 06/02/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.