Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Vinh

25/01/2018 14:38 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Vinh, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Đề tài: “Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội theo hướng chuẩn hóa”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 8h30 ngày 12/02/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.