Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

09/12/2019 10:19 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Bình Dương, Giảng viên, Trường Đại học Chính trị

- Đề tài " Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên"

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán

- Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 23/12/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.