Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh

15/09/2020 14:18 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Ngọc Minh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: “Giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động chơi

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 02/10/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.