Thông báo về việc biếu/tặng sách tham khảo đối với các bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện

18/01/2021 14:37 GMT+7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện ngày 9/12/2020 về rà soát, kiểm kê, thanh lọc kho tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài, Trung tâm Thông tin và Dự báo đã xác định một số tài liệu không còn phù hợp để lưu chiểu ở thư viện. Bao gồm các tài liệu tài liệu đã cũ, hỏng, tài liệu xuất bản từ năm 1980 trở về trước, tài liệu có ngôn ngữ xuất bản: tiếng Nga, tiếng Tiệp, tiếng Đức…
  
Theo kế hoạch dự kiến, Trung tâm Thông tin và Dự báo thông báo đến cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện hoạt động biếu/tặng sách tham khảo đối với nguồn tài liệu trên. Thông tin chi tiết như sau:
  
Thời gian thực hiện: từ 19/01 đến 22/01/2021, sáng: 9h00 – 11h00, chiều: 14h00 – 16h00
  
Địa điểm: phòng đọc Thư viện, 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  
Mọi thắc mắc, liên hệ trong thời gian biếu/tặng sách tham khảo, vui lòng liên hệ phòng đọc Thư viện, số điện thoại: 024.39453754.
  
Trân trọng thông báo.
 
Trung tâm Thông tin và Dự báo