Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đại Nghĩa

10/11/2020 09:51 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Đồng Tháp.

- Đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

- Thời gian: 8h30 ngày 23/11/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.