Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mai Thị Khuyên

05/03/2021 08:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên, Trường Đại học Giáo dục.

- Đề tài: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

- Thời gian: 14h00 ngày 19/3/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.