Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Thủy

11/03/2022 09:11 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Đồng Nai.

- Đề tài: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

- Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 24/3/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.