Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền

22/02/2022 09:40 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh.

- Đề tài: "Mô hình hoạt động của giáo viên trong dạy đọc hiểu văn bản ở trung học phổ thông"

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn

-  Mã số: 9. 14. 01. 11

- Thời gian: 8h30 ngày 11/3/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.