Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Mạc Thị Việt Hà

15/08/2022 10:39 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 14h00 ngày 30/8/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.