Đăng ký tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án RISE Việt Nam

09/08/2022 17:06 GMT+7
Dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (viết tắt RISE VN) là chương trình nghiên cứu từ năm 2016 đến 2022 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đại học Minoseta và các bên liên quan thực hiện.

Hội thảo Tổng kết các kết quả nghiên cứu của Dự án RISE VN sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức trong hai ngày 11, 12/8/2022 theo hình thức trực tiếp và gián tiếp.
  
Link đăng kí tham dự trực tiếp: https://bit.ly/RISE2022_VNIES
   
Thời hạn đăng kí: 24h00 ngày 10/8/2022.
  
Trân trọng thông báo.