Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hạnh

13/02/2023 10:34 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh, Trường Đại học Hòa Bình

- Đề tài: “Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số: 9140114

- Thời gian: 8h30 ngày 9/3/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.