Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

30/01/2023 10:53 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Cao đẳng Thái Nguyên.

- Đề tài: "Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 15/02/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.