Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Văng

06/01/2023 10:19 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Văng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 19/01/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.