Tọa đàm về Báo cáo Phát triển Việt Nam 2013: Lực lượng lao động có kỹ năng cho một Việt Nam thu nhập trung bình?

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chiều ngày 8/11/2012, tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm thảo luận về một số kết quả ban đầu của Báo cáo phát triển Việt Nam 2013 với chủ đề “Lực lượng lao động có kỹ năng cho một Việt Nam thu nhập trung bình?”

 Tham gia đối thoại về vấn đề đào tạo kỹ năng từ quan điểm của các tổ chức giáo dục của Việt Nam gồm các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và dạy nghề và nhiều tổ chức nghiên cứu phát triển liên quan. Cùng tham gia buổi tọa đàm còn có một số cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực và Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Viên Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Buổi tọa đàm được cầu truyền hình tại 6 điểm cầu của cả nước (Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh), được điều phối bởi bà Mai Thị Thanh, Cán bộ cấp cao Ban Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Mở đầu là báo cáo một số kết quả ban đầu do Christian Bodewig, Điều phối Ban Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày từ truyền hình từ trụ sở Ngân hàng Thế giới tại Thái Lan. Báo cáo đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực và các nhu cầu kỹ năng trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam còn thiếu hụt. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra các kỹ năng cần thiết của người lao động còn thiếu hụt thuộc về nhóm các kỹ năng nhận thức, phi nhận thức, kỹ thuật ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, nhóm tác giả có đề cập đến vai trò của cơ sở đào tạo và sử dụng lao động trong việc tham gia vào quá trình phát triển kỹ năng cho người lao động ở Việt Nam qua kết quả khảo sát.

Sau phần trình bày của nhóm nghiên cứu, tại mỗi điểm cầu đều được phân công một chủ đề thảo luận theo phương pháp làm việc theo nhóm liên quan đến vấn đề phát triển kỹ năng trong các cơ sở giáo dục đại học như sứ mệnh, giáo viên, chương trình, người học, phương pháp giảng dạy, các biện pháp thúc đẩy, những rào cản… và được trình bày, chia sẻ với nhóm nghiên cứu và các điểm cầu còn lại.

Cuối cùng, thay mặt nhóm tác giả của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Christian Bodewig đã trao đổi trở lại một số câu hỏi về phương pháp, cách tiếp cận nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến kết quả nghiên cứu ban đầu, cũng như tiếp thu các phản hồi của các đại biểu tham dự để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, sẽ được chia sẻ trở lại trong thời gian sắp tới.

Buổi tọa đàm là cơ hội để các đối tác liên quan đến trao đổi, chia sẻ về những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong bối cảnh Việt nam trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Đây mới là kết quả khảo sát ban đầu được công bố và đưa ra thảo luận, và sẽ tiếp tục hoàn thiện khi có đủ thông tin từ các bên liên quan. Kết quả của báo cáo sẽ được sử dụng trong đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Nguyễn Văn Chiến,
Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực